Filskov Sognegård


Historie:


Filskov Sognegård blev færdigbygget i 1962 og stod færdig lidt efter skolens indvielse samme år. Sognegården skulle fra starten opfylde flere funktioner. Dels skulle den, efter at tyskerne under 2 verdenskrig ødelagde Filskovs hidtidige forsamlingshus på Amtsvejen, bruges til at mødes i både til hverdag og fest, og dels blev der sammen med en værtslejlighed på 1. sal også bygget kommunekontor for den daværende Filskov Kommune.

Sognefogedens kontor havde indtil da været i dagligstuen

hos den til enhver tid fungerende Sognerådsformand.


Udover det, skulle Sognegården også fungere som skolens festsal til skolefester og andre større arrangementer. Adventsfesten, som nu er placeret i Viadukthallen

startede således i midten af 1960'erne på Sognegården.

Fra starten i 1962 blev driften af Sognegården forpagtet ud til skiftende forpagtere. I 1999 blev Sognegården solgt til en privat ejer, da man mente, at daværende Grindsted Kommune ikke måtte drive konkurrerende virksomhed til kroerne i kommunen. Filskov Sognegård nåede at have 2 private ejere, inden den i 2015 blev videresolgt til den nystartede Filskov Friskole. Friskolen driver nu den nederste del af Sognegården med udlejning af festlokaler med plads til 120 personer og bruger derudover salen til eget brug ved

større arrangementer. Hele 1. sal blev i 2017 indrettet til en ny 175 m2 stor SFO for Filskov Friskoles mindste elever.