Lejebetingelser

                                                         Filskov Sognegård selskabslokaler


Udlejningspriser pr. 1 marts 2016


Depositum … .............................................................................................. 1000,00 kr.


Udlejning (til fest) i 24 timer .............................................................. 1800,00 kr.


Udlejning (til fest) i 48 timer .............................................................. 2800,00 kr.


Udlejning Man-Tors. Timepris a. ............................................................ 100,00 kr.Depositum.


Reservationen gælder først, når depositummet er indbetalt.

Der sendes en lejekontrakt med angivelse af sidste frist for betaling af leje.

Når kontrakten er modtaget i underskrevet tilstand, samt depositum er indbetalt, anses lejemålet for endeligt og indføres i vores kalender.

Sidste frist for indbetaling af det fulde lejebeløb 1 mdr. før leje datoen.


Tilbagebetaling af depositum.


 Indenfor 14 dage efter aflevering af nøgle, tilbagebetales depositum, dog ekskl. fradrag for eventuelle skader på inventar, der opgøres ifølge erstatningsprislisten. Ligeledes vil der være trukket oprydnings/rengørings gebyr, hvis dette ikke er udført. Se evt. Kontrol liste.


Erstatningspriser


Glas - 10,00 kr. pr. stk.

Porcelæn - 20,00 kr. pr. stk.

Sukkerskål / flødekande / vandkande - 40,00 kr. pr. stk.

Termokande - 100,00 kr. pr. stk.

Stol - 800,00 kr. pr. stk.

Bord, 120 cm. - 1200,00 kr. pr. stk.

Bord, 180 cm. - 1600,00 kr. pr. stk.


Andet inventar erstattes med prisen for nyanskaffelse.


Til rådighed.


5 stk. 6 pers. Borde a 90x180 cm.

30 stk. 4 pers. Borde a 90X120 cm.

Ca. 120 stole

Derudover er der runde cafeborde og ekstra stole i Foyer

Ved indgangen til Sognegården er der 2 flagstænger med tilhørende flag som kan findes indenfor


Lejebetingelser for Filskov Sognegård.

Lejer (skal være myndig), hæfter altid for skader og hærværk, i og omkring lejemålet, i hele lejeperioden.


 Filskov Sognegård udlejes OGSÅ til ungdomsfester, 18 års fødselsdage samt studenterfester. Så længe der er en myndig lejer og ansvarlig person påskrevet kontrakten


Lejeperioden for fest arrangementer, er enten 24 eller 48 timer dette aftales ved bestillingen. Ligeledes gør passende tidsramme for nøgleafhentning og nøgleaflevering For udlejning på timebasis ifg. aftale.


Nøglen kan – hvis det er muligt – udleveres før mod et mergebyr.


Ordensregler for Filskov Sognegård.


Ophold må kun finde sted i de lejede lokaler.

Der må ikke kastes/smides med ris o.lign. Hvis dette alligevel sker, vil der om nødvendigt blive krævet betaling for slibning og lakering af gulve.

Søm, tegnestifter el. lign. må ikke anbringes på borde, stole, vægge eller loft.

Der må ikke bores, skrues eller sømmes i forbindelse med opsætning af æresport.

Overnattende gæster i Sognegården, dette er på eget ansvar at meddele herom til brandmyndighederne.

Alt rygning foregår udendørs

Alle vinduer og døre SKAL være lukkede fra kl. 23 af hensyn til naboer


Anvendelse af huset – i øvrigt.


Du kan frit anvende husets lejede lokaler og faciliteter.

Du må selvfølgelig ikke fjerne effekter fra huset, men er velkommen til at medbringe supplerende køkkenservice, genstande og udsmykning.


Medbring selv.

Du skal selv medbringe håndsæbe, håndklæder, viskestykker, karklude, opvaskebørste, opvaskemiddel, affaldsposer, toiletpapir samt køkkenruller.


Du skal selv sørge for emballage til hjemtagning af madrester.

Mangler der noget af husets inventar, vil der blive opkrævet betaling (se prisliste)

Handicap-toilet & puslerum.

Der forefindes handicapvenlig toilet, samt puslerum i forsamlingshusets forhal.

Ligeledes forefindes der adgangsrampe for kørestole ol.


Forsikring.


Ituslået service skal erstattes (se priser)

Huset hæfter ikke for glemte eller forsvundne sager. Vi henstiller derfor, at I fjerner gaver o.lign

samme aften, som festen holdes.

 Vi har de lovpligtige forsikringer, men ansvarsforsikringen gælder ikke personer, som måtte komme

til skade under udlejningen – herunder medhjælp i køkkenet ved servering m.v.


Rengøring Lejeren selv skal sørge for.

Der forefindes rengøringsmidler til gulvarealer på Sognegården


Køkkenet:


Køkkenvask og køkkenborde skal være rengjorte.

Komfur og ovne rengøres.

Kaffemaskinen rengøres og slukkes efter brug. Se vejl. på maskinen

Alt service afvaskes og stilles på plads.

Glas og bestik skal efter tørres.

Affald og flasker skal sorteres i containerne udenfor.

Fryser tømmes og rengøres.

Kølerummet tømmes og rengøres.

Opvaskemaskinen skal tømmes for vand og spules. Se vejl. ved maskinen

gulvene fejes og spules og vaskes med vand og sæbe

Dørene lukkes

Alle vinduer lukkes og yderdøre låses.

Lys slukkes


Toiletter:

Gulvene fejes og vaskes

Toiletter aftørres og rengøres

Håndvaske og spejle rengøres og aftørres

Affald fjernes

Puslepude rengøres

Dørene lukkes

Alle vinduer lukkes.

Lys slukkes


Forgang, Foyer & Garderobe:


Møbler stilles som ved ankomst

Gulvet fejes og vaskes

Dørene lukkes

Alle vinduer lukkes og yderdøre låses.

Lys slukkes

Garderobe og måtte støvsuges


Legerum:


Oprydning og på pladssætning af legetøjet (Er noget af dette gået i stykker sættes det på bordet i køkkenet)

Støvsugning af gulvet

Møbler sættes på plads

Alle vinduer lukkes

Lys slukkes


Salen:


Borde og stole i salen skal være rengjorte og stole anbragt stablet med 5 ved væggen

Gulvene i salen og scenen fejes og vaskes.

Affald fjernes

Lys slukkes

 Dørene lukkes

Alle vinduer lukkes og yderdøre låses.

Varme stilles på 10

Køleskab tømmes og rengøres


Udendørs:


Indgangspartiet fejes

Skoder og andet affald fjernes

Møblement sættes som ved ankomst

evt. æresport eller andet pynt fjernes


Generelt:


Affaldet smides i containeren tilhørende Sognegården

Alt lys slukkes efter brug.

Dørene lukkes til køkkenet og toiletterne.

Alle vinduer lukkes og yderdøre låses.